Prenájom pozemku obce

ID5111 | | BUKNA, advokátska kancelária, s. r. o. | Vytvoriť záložku späť

Máme otázku, či v prípade prenájmu pozemku obce podľa § 9aa ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. je alebo nie je potrebné zverejniť zámer prenájmu, nakoľko ustanovenie § 9aa ods. 1 cit. zákona sa na takýto prenájom neuplatňujú. 


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár