Pokuty a trovy za porušenie školskej dochádzky

ID4653 | | Tatiana Macháčová | Vytvoriť záložku späť

V roku 2023 sa zaviedlo povinné pokutovanie za porušenie školskej dochádzky. Právny odbor nám zasiela oznámenie o pokute za porušenie školskej dochádzky. V oznámení je pokuta, ktorú účtujeme na účte 645 v rozpočtovej položke 222003 a trovy za prerokovanie priestupku. Moja otázka znie, kam zaúčtovať trovy za prerokovanie priestupku na účet 648 alebo 668? Do rozpočtu sme trovy zaradili na položku 292027. Priestupok sa rieši len u nás na odbore právnom v spolupráci so školským odborom.


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.