Oznamovacia povinnosť pri prenájme častí nebytového priestoru

ID714 | | Klára Klabníková | Vytvoriť záložku späť

Podnikateľ – fyzická osoba je registrovaný u príslušného správcu dane. Vlastní nehnuteľnosť, v ktorej podniká a časť tejto nehnuteľnosti prenajíma právnickej osobe na základe zmluvy o prenájme nebytových priestorov od 20. septembra 2009 na 12 mesiacov. Právnická osoba využíva prenajatú časť ako skladové priestory.

Vzniká prenajímateľovi oznamovacia alebo registračná povinnosť z titulu prenájmu časti nebytového priestoru inému daňovému subjektu? Dokedy má tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár