Odtlačok úradnej pečiatky

ID157 | | Ing. Katarína Skalová | Vytvoriť záložku späť

V ustanovení § 30 ods. 2 písm. f) zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p je uvedené, že rozhodnutie musí obsahovať podpis starostu obce alebo ním povereného zamestnanca obce s uvedením mena, priezviska starostu obce a odtlačok úradnej pečiatky. Z predmetného ustanovenia nám nie je zrejmé, či máme na platobné výmery vo veci miestnych daní a miestneho poplatku používať pečiatku so štátnym znakom a názvom obce alebo pečiatku s erbom obce a názvom obce?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár