Kúpa nehnuteľnosti (bytu) na predaj a režijné náklady

ID1896 | | Ing. Marián Drozd | Vytvoriť záložku späť

Spoločnosť s. r. o., kúpila nehnuteľnosť - byt za účelom ďalšieho predaja. Na nehnuteľnosti vykonala rekonštrukciu, opravy. Obstaranie a náklady súvisiace s obstaraním, vykonané opravy a rekonštrukcie účtuje na účte 133 . Mesačne uhrádza režijné náklady (zálohu na el. energie, teplo, fond opráv). Sú tieto režijné náklady daňovým výdavkom?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár