Zubolekárska služba prvej pomoci

ID3680 | | Mgr. Michal Novák | Vytvoriť záložku späť

Zákon ukladá stomatológom slúžiť a vykonávať tak svoju povinnosť na zubolekárskych LSPP (u organizátora LSPP, ktorý ma licenciu na prevádzkovanie zubolekárskej pohotovosti.) Novela zákona č. 578 však nepriniesla pre slúžiacich stomatológov nič pozitívne, pretože uznaná hodinová sadzba za odslúženu službu (12 €/h) sa nevzťahuje na skupinu slúžiacich stomatológov, ale len pre ambulantnú pohotovosť pre dospelých a pre deti a dorast. V mnohých regiónov Slovenska sa stále prevádzkujú zubné LSPP, bez podpísaných pracovno-právnych zmlúv a zubári, tak musia nastúpiť na výkon LSPP, lebo zo strany VUC im hrozí sankcia vo výške 3 300 €. Problém spočíva v tom, že organizátora nič nenúti vyplatiť slúžiacemu lekárovi mzdu/odmenu za odslúženú LSPP a všetky finančné prostriedky končia v rukách organizátora LSPP (mesačne kapitačné dávky + výber od pacientov + bodové ohodnotenie výkonov na poisťovne).

A) Ak je jedinou možnosťou súdna cesta ako si vydobiť odmenu za odslúženu LSPP aká by mala byť teda hodinová sadzba za odsluženú zubolekársku LSPP?

B) Nie je tento diskriminačný zákon vhodný na ústavný súd? Kedy na jednej strane slúžiacemu lekárovi (pediater + všeobecný lekár) prizná minimálne hodinovu sadzbu za odslúženú LSPP a druhého lekára (stomatológ) z toho vynechá?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár