Zrušenie a vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva po dedení

ID4445 | | Ing. Marián Drozd | Vytvoriť záložku späť

Dve fyzické osoby dedili nehnuteľnosť, každý mal 50 %-ný podiel. Po uplynutí dvoch rokov po dedičskom konaní sa dohodli, že zrušia spoluvlastnícke podiely, teda nehnuteľnosť bude vo výlučnom vlastníctve jednej osoby. V dohode stanovili cenu vyporiadania podielu. Je tento príjem z vyporiadania oslobodený od dane? Ak áno, potom, ktoré ustanovenie ZDP sa uplatní? Bude oslobodený podľa § 9 ods. 1 písm. b), teda je potrebné skúmať, či uplynulo obdobie päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva poručiteľa (hovoríme o dedení v priamom rade), alebo nebude oslobodený, pretože potrebujeme skúmať, či uplynulo obdobie päť rokov rokov odo dňa jej nadobudnutia podľa § 9 ods. 1 písm. a).


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár