Zamestnanecké stravovacie karty

ID2823 | | Ing. Anton Kolembus | Vytvoriť záložku späť

Sme firma, platiteľ DPH, ktorá poskytuje stravovacie služby vo vlastnom stravovacom zariadení pre zamestnancov odberateľa- firmy, tiež platiteľa DPH. Takže odberateľ poskytuje povinne v zmysle § 152 Zákonníka práce svojim zamestnancom stravovanie v našom stravovacom zariadení. Stravovacie služby poskytujeme takým spôsobom, že kredit na stravovanie sa nabíja dopredu na zamestnanecké karty, na začiatku každého kalendárneho mesiaca. Cena stravnej jednotky je pevná (1 stravná jednotka = 1 obed). Následne tieto stravovacie služby (dobytie kreditu) ihneď, na začiatku mesiaca, fakturujeme odberateľovi. Z nášho hľadiska je platba prijatá pred dodaním služby. Takže predpokladáme, že vznik daňovej povinnosti z prijatej platby nám podľa §19 ods. 4 zákona o DPH vzniká dňom prijatia platby. V rozhodnutí Súdneho dvora ES C-419/02 BUPA Hospitals Ltd. sa v bode 48 uvádza, že na to, aby sa daň stala splatnou (zo zálohovej platby) je potrebné, aby všetky príslušné prvky udalosti, ktorou vzniká daňová povinnosť, teda budúce poskytnutie služby, boli už známe, tj. služby musia byť presne určené, ako aj dodávateľ služieb. Predpokladáme, že tieto stravovacie služby sú celkom presne určené, takže tento kredit, v deň prijatí platby fakturujeme s DPH (311/384 a 343). T. j. predpokladáme, že vznik daňovej povinnosti z prijatej platby nám podľa §19 ods. 4 zákona o DPH vzniká dňom prijatia platby. Predpokladáme dobre, že vznik daňovej povinnosti v tomto prípade sa viaže ku dňu prijatia platby? Následne zamestnanec pri nákupe stravy dostane doklad z ERP, na ktorom je DPH vyčíslená. Ale keďže sme DPH už odviedli na základe faktúry, tu interne zaúčtujeme iba sumu bez DPH ako 384/602 alebo 604. Tu predpokladáme, že sme povinný vystaviť doklad z ERP, lebo podnikateľ, ktorý poskytuje službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z., je povinný pri platbe za vydanú stravu evidovať tržbu v ERP/VRP , nakoľko na predajnom mieste prijal platbu platobným prostriedkom nahrádzajúcim hotovosť [§ 2 písm. i) zákona č. 289/2008 Z. z.]. Predpokladáme dobre, že sme povinný vystaviť doklad z ERP? Tu nám ale vzniká hrozba, že na základe § 69 odsek 5 zákona o DPH by sme museli DPH zaplatiť dvakrát. Raz z vyhotovenej faktúry pre odberateľa, raz z tohto dokladu z ERP. (Každá osoba, ktorá uvedie vo faktúre, alebo v inom doklade o predaji daň, je povinná zaplatiť túto daň.) Podľa Vášho názoru je to reálna hrozba? Z logiky vecí DPH by sme museli uhradiť len raz, a to z vyhotovenej faktúry odberateľovi- firme. V prípade potreby teoreticky môžeme vystaviť taký doklad z ERP, kde by sme zúčtovali zálohu (kredit). Napr.: Obed: 10 EUR, DPH 2 EUR, Záloha -10 EUR, DPH -2 EUR, Celkom 0 EUR. Alebo aký postup navrhujete? Je tá hrozba na základe §69 odsek 5 zákona o DPH reálna? 


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár