Vznik práva na cestovné náhrady starostu

ID2547 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA | Vytvoriť záložku späť

Potrebuje starosta súhlas OZ na používanie iného ako služobného vozidla na služobné cesty, ak obec nemá vlastné MV, alebo či potrebuje písomnú dohodu (§ 7 ods. 1 zákona o cestovných náhradách) a ak áno - kto by ju mal podpísať? Podľa mňa právo na cestovné náhrady zakladá zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí v § 6, kde sa uvádza, že "starostovi pri cestách, ktoré súvisia s výkonom funkcie patria cestovné náhrady", takže by mu mali patriť automaticky. § 7 zákona o cestovných náhradách rieši písomnú dohodu zamestnanca so zamestnávateľom, starosta však nie je zamestnanec. Obec nemá vypracovaný žiadny interný predpis v danej oblasti.


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár