Vypracovanie štúdie k žiadosti o dotáciu

ID4177 | | Tatiana Macháčová | Vytvoriť záložku späť

Na základe zmluvy o dielo bola obci vystavená faktúra, ktorej predmetom je spolupráca pri tvorbe ideového zámeru vrátane štúdie projektu "Environmentálna výchova". Zámer a štúdia budú použité na účel vypracovania žiadosti o poskytnutie prostriedkov na rozvojové projekty regiónu. Môj spôsob účtovania je: 518/321 a položka 637011. Je to správne?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár