Vedenie účtovníctva časti podniku, ktorá je predmetom predaja

ID3768 | | Ing. Beata Moravcová | Vytvoriť záložku späť

S. r. o. vedie účtovníctvo ako celok za viacero svojich podnikateľských činností. Podnikateľské činnosti má rozdelené na strediská a za každé stredisko má samostatne evidované len náklady a výnosy. S. r. o. sa rozhodlo predať časť podniku - jednu podnikateľskú činnosť. Z účtovníctva s. r. o. sa dajú presne vyčleniť všetky zložky majetku a záväzkov, ktoré sa týkajú tohto strediska. Je nutné prepracovať účtovníctvo tak, aby bolo toto stredisko účtované samostatne ako organizačná zložka alebo k predaju časti podniku stačí len do zmluvy špecifikovať všetky zložky majetku a záväzkov, ktoré sa týkajú tohto strediska?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár