Účtovanie stravného

ID3534 | | Tatiana Macháčová | Vytvoriť záložku späť

Chceli by sme si overiť účtovný postup , EK a kódy zdrojov t.j. účtovanie transferu z ÚPSVR na podporu výchovy k stravovacím návykom, ktorý je prijatý ako dotácia na účet mesta. Mesto- Príjem :221 EK 312001 KZ 111. / 357 Mesto- Výdaj: 357/221 bez EK. Transfer je zaslaný na výdavkový účet /222/ rozpočtovej organizácie t. j ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. ZŠ Príjem: 222/357 bez EK ZŠ Výdaj: Zaslanie na účet ŠJ 357/ 222 FK 1040 EK 637014 Rozpočtová organizácia t.j. základná škola uvedený transfer zasiela na samostatný účet školskej jedálne /221/, ktorú spravuje. Rozpočtová organizácia, vedie školské stravovanie na samostatnom bankovom účte, z ktorého priamo uhrádza výdavky súvisiace so stravovaním. Stravné je vrátené na samostatný účet, réžia vrátená na výdavkový účet . Školská jedáleň: 221 EK 223003 KZ 72f príjem za stravu 221 EK 223001 KZ 72f príjem za réžiu 221 EK 633011 KZ 72f výdaj za potraviny


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár