Účtovanie FA z environmentálneho fondu

ID4169 | | Tatiana Macháčová | Vytvoriť záložku späť

V roku 2021 nám ako obci bola poskytnutá podpora formou dotácie z Environmentálneho fondu uzavretá podľa § 9 ods.6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde na nákup kompostérov v sume 39 900 € Príjem na bankový účet som zaúčtovala ako 221 312002/359. V roku 2022 nám prišla FA za kompestéry v sume 41 700 €. Viete mi prosím poradiť aké bude účtovanie FA keď obec má 5 % spoluúčasť t. j. suma 2 085 € z vlastným zdrojov a 39 615 € je z environmentálneho fondu a ešte musíme fondu vrátiť nedofinancovanie v sume 285 €.


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár