Strata z postúpenej pohľadávky

ID610 | | Ing. Lucia Vanková | Vytvoriť záložku späť

Spoločnosť eviduje vo svojom účtovníctve pohľadávku voči inej tuzemskej spoločnosti v hodnote 4 000 €. Splatnosť pohľadávky bola 31. 8. 2002. Pohľadávka nebola v uvedenom termíne uhradená a jej vymáhanie doteraz nebolo úspešné. Pretože ide o tuzemskú pohľadávku splatnú do konca roka 2002, od splatnosti ktorej uplynula doba 24 mesiacov, bolo by možné túto pohľadávku odpísať do daňových výdavkov v plnej výške na základe dohody medzi veriteľom a dlžníkom o trvalom upustení od vymáhania alebo dlžníkovi doručenom oznámení o trvalom upustení od vymáhania podľa § 24 ods.2 písm. s) bod 7 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v z. n. p. Spoločnosť však v máji 2010 predala túto pohľadávku za 100 €.


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár