Strata v podnikateľskej činnosti PO

ID4151 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA | Vytvoriť záložku späť

Sme príspevková organizácia mesta a v roku 2021 sme v podnikateľskej činnosti vykázali stratu ( dôsledkom pandémie, nakoľko nebolo možné prenajímať priestory kultúrneho domu). V hlavnej činnosti sme mali zisk aj celkový výsledok hospodárenia bol kladný. Chcem sa spýtať, či aj pre rok 2021 platí zákon 198/2020 Z. z. § 33a odsek 2 , v ktorom sa hovorí následovné: "Ak je hospodárskym výsledkom podnikateľskej činnosti rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie k 30. septembru 2020 strata a vedúci rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie nezabezpečí, aby bola do konca rozpočtového roka vyrovnaná, nie je povinný vykonať opatrenia na ukončenie podnikateľskej činnosti podľa osobitného predpisu.54b)“


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár