Štátna dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

ID3460 | | Tatiana Macháčová | Vytvoriť záložku späť

Sme ZŠ, v ktorej sa stravujú deti z cudzej materskej školy-MŠ (MŠ nie je súčasťou ZŠ, len sa u nás stravujú deti na základe zmluvy. ZŠ nevedie menný zoznam 5-ročných stravníkov, len eviduje a účtuje počty odobratej stravy). Ako máme postupovať pri účtovaní a kolobehu ŠD voči zriaďovateľovi? Budem sa snažiť popísať problém: ŠD príde na VÚ MŠ (kód zdroja 111). MŠ zo ŠD uhradí FA za skutočne odobraté obedy, ktoré vystavila ZŠ. Peniaze za tieto faktúry prídu na príjmový účet (PÚ) ZŠ (kód zdroja 72). ZŠ má tieto peniaze odviesť zriaďovateľovi alebo má z nich rovno uhradiť DFA za potraviny? To znamená, že ŠD príde na účet MŠ, ale FA za potraviny platí ZŠ. Ako máme každá škola tento kolobeh zaúčtovať a rozpočtovať a majú sa uhradené DFA od MŠ za stravu odvádzať zriaďovateľovi? Ako má MŠ uhradiť DFA za potraviny, keď potraviny uhrádza ZŠ? ZŠ aj MŠ sú samostatné jednotky, ale majú spoločného zriaďovateľa. Boli by sme radi, keby ste nám odpovedali čo najskôr, pretože je potrebné ŠD zúčtovať do konca júna.


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár