Sprostredkovanie zákazky v zahraničí a DPH

ID4725 | | Ing. Marián Drozd | Vytvoriť záložku späť

Slovenská firma A a platiteľ DPH na SK sprostredkováva inej slovenskej firme B, ktorá je tiež platiteľom DPH na SK zákazky elektroinštalačných a stavebných prác (nesprostredkováva ľudí ako pracovnú silu, ale iba priamo vybavuje zákazku) vykonávaných na nehnuteľnostiach v Nemecku. Považuje sa takéto sprostredkovanie zákazky za dodanie služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť podľa § 16 zákona o DPH, a teda sa bude fakturovať bez slovenskej DPH? Alebo sa jedná o službu podľa § 15 zákona o DPH a slovenská firma A by mala k cene nabaliť slovenskú DPH?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár