Správa vodovodov a kanalizácie obcou

ID3608 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA | Vytvoriť záložku späť

Obec vlastní verejný vodovod, kanalizáciu a ČOV. Prevádzkovanie zabezpečuje zmluvne spoločnosťou, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejného vodovodu a kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. Obec obyvateľom fakturuje vodné a stočné. Obstarávacie náklady na vybudovanie vodovodu, kanalizácie a ČOV boli vysoké, tržby nepokryjú náklady, pretože ide o obec s malým počtom obyvateľov.

Otázka: Je prevádzkovanie vodovodu a kanalizácie hlavnou činnosťou obce (§ 4 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) alebo ide o podnikateľskú činnosť obce?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár