Spotreba elektrickej energie - zariadenie poskytovateľa internetu

ID5139 | | Tatiana Macháčová | Vytvoriť záložku späť

Poskytovateľ internetu má svoje zariadenie pre celú obec /všetkých odberateľov internetu - budovy obecného úradu a rodinné domy obyvateľov/ na budove materskej školy. Zriaďovateľom materskej školy je obec, materská škola je bez právnej subjektivity, teda obec uhrádza náklady za materskú školu. Poskytovateľ internetu má vlastný elektromer, teda vie určiť odber elektrickej energie zariadením, ale faktúru za celkovú spotrebovanú energiu uhrádza obec. Ako zaúčtovať príjem za spotrebovanú energiu od poskytovateľa internetu, ak obec nie je distribútor el. energie? Znižovaním nákladov za spotrebovanú energiu na účte 502, alebo účtovať iba o prevádzke zariadenia na účte 648?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár