Spolumajiteľ, konateľ a zároveň zamestnanec s.r.o. Odvody so SP a ZP

ID4053 | | Ing. Iveta Matlovičová | Vytvoriť záložku späť

Spolumajiteľ (50 %) s. r. o. je zamestnanec, v RL FO prihlásený kód 1 Zamestnanec pp. Je potrebné vyznačiť v oddiely 5: Doplňujúce údaje aj prvú kolónku, že je to zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa? Odvody sa platia do SP a ZP iba zo mzdy, ktorú pravidelné dostáva ako zamestnanec, alebo po zaškrknutí, ak je to potrebné, nejako výšku odvodov táto kolónka ovplyvňuje?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár