Retroaktívna metóda US GAAP

ID1883 | | Ing. Michal Ješš | Vytvoriť záložku späť

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať na retroaktívnu metódu, ktorá sa používa pri zmene podmienok odpisovania. IFRS túto metódu nepovoľujú, no US GAAP áno. Táto metóda je založená na úprave odpisov nielen v nasledujúcich obdobiach odpisovania pri zmene podmienok, ale aj spätne v obdobiach pred zmenou. (napr. dlhodobý hmotný majetok obstaraný 1. 1. 2012 v obstar. cene napr. 3 000 Kč s odhad. dobou použiteľnosti napr. 5 rokov a odhad. zostatková hodnota je napr. 200 Kč, k 31. 12. 2012 po spresnení technickej dokumentácie k odpis. majetku nastávajú od 1. 1. 2013 tieto zmeny: doba použiteľnosti sa predlži na 6 rokov a zo zbytkovou hodnotou sa nebude počítať) vedeli by ste mi na tomto príklade aplikovať danú metódu? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár