Prodej movitého hmotného majetku SK plátci od zahraniční osoby registrované v SK podle § 5

ID4709 | | Ing. Marián Drozd | Vytvoriť záložku späť

Prosíme o určení režimu DPH v následujícím příkladě: Český plátce DPH registrovaný na Slovensku podle § 5 zákona o DPH č. 222/2004 Z. z., který nemá na území Slovenska sídlo, místo podnikání, provozovnu a na území Slovenska se obvykle nezdržuje, ale je vlastníkem nemovitosti na Slovensku, kterou celou pronajímá slovenskému plátci. Tato firma se rozhodla slovenské firmě (podnájemci) registrované podle § 4 zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. prodat vybavení kanceláře pronajímané budovy (prodávaný hmotný movitý majetek je tedy umístěn na Slovensku). Dotaz: Měla by být faktura vystavena se slovenským IČ DPH a vyčíslenou daní nebo bude faktura vystavena se slovenským IČ DPH bez daně s textací, že daň odvede příjemce/kupující. Poslední varianta, že faktura bude vystavena s českým DIČ bez daně. Děkujeme.


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár