Príjem dosiahnutý vo Švajčiarsku

ID2657 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o. | Vytvoriť záložku späť

Zamestnanec poberal zdaniteľný príjem zo závislej činnosti plynúci zo zdrojov v zahraničí vo Švajčiarsku a poberal aj príjmy, ktoré sú vo Švajčiarsku oslobodené v zmysle švajčiarskych zákonov. Podlieha tento príjem zdaneniu v Slovenskej republike? Zamestnanec je vyslaný v zmysle A1, poistné odvádza zamestnávateľ na Slovensku zo všetkých príjmov plynúcich zo zahraničia (aj oslobodených). zamestnanec si podáva danové priznanie typu A , uvádza na r. 48 (úhrn vyňatých príjmov) hrubý príjem zo závislej činnosti zdanený vo Švajčiarsku neznížený o poistné zaplatené na Slovensku..?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár