Prijatý dar v rozpočtovej organizácii

ID1902 | | Ing. Anna Ľalíková | Vytvoriť záložku späť

Rozpočtová organizácia (RO) zriadená obcou – domov sociálnych služieb prijala dar od klienta na základe darovacej zmluvy. Je postup zaúčtovania daru správny? Prijatý dar na mimorozpočtový účet 221/372, napr. 10 000, akú RK použiť?

Odvod z mimorozp. na príjmový 261/221 a ich príjem na PÚ 223/261 časť napr., 5 000 Z PÚ na obec 351/223 5 000 + zúčtovacie vzťahy k zriaďovateľovi 354/351.

Príjem od zriaďovateľa na výdavkový účet 222/354 5 000 €. Klient zomrel, v darovacej zmluve bolo uvedené, že po jeho smrti môžeme zvyšok daru použiť na skvalitnenie služieb v zariadení.

Použitie daru: Pohrebné náklady faktúra 1 000 € 321/ 222 637005. Faktúra za právnu pomoc 800 € 321/ 222 637012 alebo 637005? Je možné použiť túto EK? FA za kamenárske práce 1 000 € 321/ 222 004? FA za klimatizáciu 2 200 € 321/ 222 633004. Vo vecnej a časovej súvislosti zúčtovanie týchto 4 faktúr 372/697 5 000 €. Na mimorozpočtovom účte je zostatok 5 000 €, na konci roka treba previesť na obec a obec ho vráti ďalší rok? Alebo to môžu nechať na mimorozpočtovom? Kedy ho treba dať do výnosov, až keď ho RO na niečo použije? Môže to byť aj v ďalšom roku? Akú RK RO má použiť pri jednotlivých účtoch? Kód zdroja môže použiť 72?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár