Presun nákladov medzi OZ (stála prevádzkareň) a materskou spoločnosťou

ID3168 | | Ing. Marián Drozd | Vytvoriť záložku späť

Maďarská spoločnosť vykonáva stavebné práce na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na hranici medzi Maďarskom a Slovenskom. Stavebné práce vykonané za území Slovenska zrealizuje prostredníctvom jej organizačnej zložky. Existujú prípady, keď organizačná zložka na Slovensku nakupuje stavebný materiál na Slovensku alebo sú jej vyfakturované služby, ktoré vecne patria zriaďovateľovi (maďarskej spoločnosti), pretože sú využité na časti nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na území Maďarska. V týchto prípadoch môže organizačná zložka (stála prevádzkareň) refakturovať stavebné materiály alebo služby na zriaďovateľa (materskej spoločnosti HU) bez DPH? Musí takéto dodania tovarov alebo služieb uviesť v DP DPH, KV DPH alebo SV DPH, teda podlieha to DPH, alebo stačí, ak organizačná zložka zaúčtuje presun nákladov na základe interného dokladu? Tretia možnosť je, že organizačná zložka nevyfakturuje horeuvedené stavebné materiály, alebo služby, ani nezaúčtuje interný doklad, iba upraví základ dane v daňovom priznaní k dani z príjmov PO, teda náklady, ktoré nesúvisia s dosiahnutím príjmov na území SR predstavujú pripočítateľnú položku k základu dane, a napr. výnosy, ktoré zriaďovateľ nedosiahol na území Maďarska, tvoria odpočítateľnú položku v Maďarsku. Podľa Vás, je tento postup akceptovateľný v obidvoch štátoch? Podľa Vášho názoru, ktorá možnosť je v súlade so zákonom o DPH a so zákonom o dani z príjmov v horeuvedenom prípade?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár