Právomoci komisií a poslancov

ID3601 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA | Vytvoriť záložku späť

Aké právomoci a kompetencie má v oblasti kontroly komisia pre financie a rozpočet alebo poslanci obecného zastupiteľstva? Je možné, aby na obecnom úrade nahliadali a kontrolovali vystavené objednávky, prijaté faktúry, dodacie listy, pokladničnú knihu, pokladničné doklady, knihu jázd, zmluvy, pracovné zmluvy, dohody a iné doklady a môžu ústne žiadať o vyhotovenie kópií týchto dokumentov?

A môže si komisia pre financie a rozpočet dať schváliť obecným zastupiteľstvom, aby im obecný úrad predkladal všetky materiály týkajúce sa financií obce – zmluvy, faktúry, objednávky, rozpočtové opatrenia, aby im to predkladal týždeň pred zasadnutím aj s dôvodovou správou? Je obecný úrad povinný splniť takéto uznesenie?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár