Postúpenie nadobudnutej pohľadávky z roku 2000

ID4467 | | Ing. Lucia Vanková | Vytvoriť záložku späť

Spoločnosť A (daňovník, ktorého hlavná činnosť spočíva v poskytovaní úverov) nadobudla dňa 17.5.2000 od spoločnosti B postúpením za dohodnutú cenu 30 000 € (menovitá cena=obstarávacej cene) pohľadávku (charakter istiny) voči spoločnosti C. Dohodnutá cena vo výške 30 000 € bola uhradená. Na spoločnosť C následne vyhlásil súd dňa 30.03.2001 konkurz. Spoločnosť A svoju pohľadávku riadne prihlásila na súde. Konkurz nie je do dnešného dňa ukončený. Pohľadávka je nepremlčaná. K pohľadávke v celkovej výške 30 000 € boli vytvorené opravné položky v 100% výške (t.j. 30 000 €). Prosím o usmernenie, či bude obstarávacia cena pohľadávky v celkovej výške 30 000 € daňovo uznaným výdavkom v prípade, že spoločnosť A sa rozhodne pohľadávku voči dlžníkovi C v konkurze ďalej postúpiť (v roku 2023) spoločnosti D za cenu 1 €?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár