Opravné položky

ID4198 | | Tatiana Macháčová | Vytvoriť záložku späť

Poprosila by som Vás o radu, ako zaúčtovať opravnú položku z dotácie, ktorá bola vyplatená v roku 2019 z výdavkového účtu štátneho rozpočtu v sume 25 000 € neziskovej organizácii. Následne bol urobený predpis 378/379 na samostnom účte, nakoľko sa očakáva vrátenie v plnej výške od Neziskovky z dôvodu neoprávneného vyplatenia a následne po ich obdržaní na samostatný účet (mimorozpočtový) bude urobený prevod na Ministerstvo financií SR. Je možné tvoriť OP, aj keď ide o cudzie peniaze? Predpis dotácie (mimorozp. účet): 378/379 Opravná položka: 391/378 ?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár