Opravné položky k pohľadávkam rozpočtový organizácia

ID3513 | | Tatiana Macháčová | Vytvoriť záložku späť

Sme RO zriadená obcou-zariadenie pre seniorov. Príjmy účtujeme na PÚ a výdavky na VÚ. Všetky príjmy odvádzame zriaďovateľovi, ktorý nám ich následne vráti na výdavkový účet. Účtovanie v priebehu roka predpis úhrad za soc. služby od klientov 318/602 suma 1 000 €, inkaso úhrad na PÚ 223 223001/318 suma 800 €, predpis odvod zinkasovaných príjmov zriaďovateľovi 588/351 suma 800 €, skutočný odvod príjmov zriaďovateľovi 351/223 suma 800 €, zriaďovateľ vráti na výdavkový 222/354 suma 800 €, rozdiel 200 € je klient dlžný a je isté, že je ani nezaplatí, ani v ďalšom roku. Ako účtovať opravnú položku k 31.12. vo výške 200 €? Predpis budúceho odvodu príjmov vo výške nezinkasovaných príjmov 589/351 suma 200 € ? Tvorba OP 558/391 suma 200 € ? Zníženie záväzku z odvodu rozpočtových príjmov 351/589 suma 200 €? Obec má o mojej OP tiež účtovať? Zostatky vo výške 200 € budem mať na 318 a 391? A ako postupovať v ďalších rokoch, lebo je takmer isté, že to ten klient nezaplatí ani v ďalších rokoch, čiže to bude každý rok narastať.


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár