Oceňovanie reálnou hodnotou

ID4036 | | Ing. Ondrej Baláž | Vytvoriť záložku späť

Dobrý deň, účtujeme ako malá účtovná jednotka a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka musíme oceniť majetok a záväzky reálnou hodnotou.

1/ako stanoviť reálnu hodnotu darovaného majetku- auta?

2/ má sa to urobiť už pri obstaraní darom, alebo až na konci roka?

3/aké účtovné zápisy sa v tomto prípade majú robiť

4/poprosím vysvetliť nasledovné:“ reálnu hodnotu je možné stanoviť aj prostredníctvom oceňovacieho modelu“

5/ čo znamená výdavkový prístup a príjmový prístup v prípade oceňovania reálnou hodnotou?

6/ kedy je možné v praxi použiť § 27 zákona o účtovníctve ,odsek (12) Ocenenie reálnou hodnotou sa ku dňu ocenenia nevykoná, ak nie je možné spoľahlivo určiť reálnu hodnotu.

O tejto problematike je popísané príliš málo a nevieme sa v tom zorientovať. Ďakujeme


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár