Obec - kultúrne podujatia

ID3015 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA | Vytvoriť záložku späť

Obec uzatvorila zmluvu o kultúrnom podujatí podľa § 51 a násl. Občianskeho zákonníka s fyzickou osobou o vystúpení na obecnej akcii. Požadovanú odmenu vyplatí dotyčnej osobe v hotovosti po akcii. Do zmluvy sme dali klauzulu, že obec nenesie voči konkrétnej osobe /meno, priezvisko , bydlisko , dátum narodenia/ žiadne záväzky týkajúce sa jeho daňových povinností/ Je takýto postup správny? Má obec ďalšie povinnosti ? Napr. voči dňovému úradu?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár