Nezisková organizácia DPH

ID4363 | | Ing. Marián Drozd | Vytvoriť záložku späť

Oblastná organizácia cestovného ruchu sa stala platiteľom DPH podľa § 4. Organizácia poskytuje služby a tovary za účelom, pre ktorý vznikla, teda na podporu cestovného ruchu. Vzťahuje sa na organizáciu oslobodenie podľa § 32 zákona o DPH, keď fakturuje svojim členom služby podporu cestovného ruchu, napríklad zabezpečením propagácie destinácií, prenájmom hnuteľného a nehnuteľného majetku, marketingovú podporu pre členov organizácie? Ako je to v prípade fakturácie pre nečlenov organizácie vyššie uvedeného, prípadne vzdelávacích a kultúrnych služieb?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár