Navýšenie

ID3068 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o. | Vytvoriť záložku späť

Spoločnosť vlastnila budovu. Vzhľadom na to, že potrebovala finančné prostriedky, uzatvorila s leasingovou spoločnosťou zmluvu o spätnom leasingu na túto budovu. Hodnota budovy bola cca 1,3 mil. €. Leasingová spoločnosť bola ochotná urobiť releasing len na sumu 950 tis. €. Po dvoch rokoch riadneho splácania leasingu a po dohode s leasingovou spoločnosťou, leasingová spoločnosť je ochotná navýšiť hodnotu leasingovej sumy o 200 tis. €. Leasingová spoločnosť pošle na účet spoločnosti 200 tis. €. Bude urobený prepočet leasingových splátok - alebo sa navýšia leasingové splátky alebo sa predĺži leasingová doba? Aký má toto dopad na výsledok hospodárenia spoločnosti a na samotné účtovníctvo spoločnosti? Čo treba zaúčtovať, čo treba prepočítať? V prvom rade sa mi ide o zaúčtovanie sumy 200 tisíc. Správne je 042(následne021)/474? Suma 200 tis. € má byť ako správne zaúčtovaná? Napr. 315/648? A potom z účtu 648 sa bude postupne, alikvotne "rozpúšťať" výnos do daňových výnosov počas zostávajúcej doby leasingu? Bude sa tu účtovať aj o DPH? Bude treba uplatniť k sume 200 tis. aj zákonnú DPH? Budova je do 5 rokov od prvej kolaudácie. Resp. dôjde k prenosu daňovej povinnosti na leasingovú spoločnosť? Odpisy budovy za mesiace 01-10/2017 ostávajú aj účtovne aj daňovo v pôvodnej výške a už za mesiace 11-12/2017 budú aj účtovne aj daňovo v novej výške?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár