Nájom nehnuteľnosti v ČR

ID3865 | | Ing. Marián Drozd | Vytvoriť záložku späť

Poprosila by som o usmernenie ako postupovať v takomto prípade: slovenská právnická osoba, platiteľ DPH nadobudla nehnuteľnosť v ČR. Predmetnú nehnuteľnosť prenajíma FO nepodnikateľovi, okrem prenájmu vykonáva aj inú podnikateľskú činnosť v SR. Podľa usmernenia MFČR daň z príjmov získaných z nájmu nehnuteľnosti má povinnosť odviesť v ČR. Ako máme postupovať pri vyčíslení základu dane v SR, na r. 100 daňového priznania máme uviesť výsledok hospodárenia pred zdanením spolu hospodársky .výsledok z nájmu v ČR a hospodársky výsledok z podnikania v SR a daň zaplatenú v ČR započítame na r. 710 po vyplnení tab. E? Uvažujeme o zriadení organizačnej zložky v ČR, predmetná nehnuteľnosť by v takomto prípade ostala v majetku zriaďovateľa? Ako by to bolo s uplatňovaním nákladov na nehnuteľnosť.


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár