Nadobudnutie benzinu v SR z EU

ID2525 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o. | Vytvoriť záložku späť

Prvá spoločnosť nadobúda benzín z EÚ pre vlastnú spotrebu. Druhá spoločnosť nadobúda benzín z EÚ a predáva v SR a do EÚ. Tretia spoločnosť z EÚ využije služby spoločnosti v SR pre nadobudnutie benzínu pre jej vlastnú spotrebu na území SR (spoločnosť z EÚ spotrebuje benzín na automobilové preteky) a spoločnosť zo SR uhradí v jej mene zábezpeku na colný úrad, podá daňové priznanie a následne  „refakturuje“ zaplatenú spotrebnú daň. Ako má spoločnosť zaúčtovať nasledovné účtovné prípady? Aké povinnosti jej vyplývajú z predmetných účtovných prípadov? V prípade, že nadobudnutý benzín predáva ďalej v SR alebo do EÚ, aké má povinnosti voči colnému úradu a daňovému úradu a ma nárok na vrátenie pomernej časti spotrebnej dane zaplatenej pri nadobudnutí?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár