Kúpnopredajná zmluva a DPH

ID4453 | | Ing. Anton Kolembus | Vytvoriť záložku späť

Je daná kúpnopredajná zmluva, ktorej predmetom je dodávka zariadení (hnuteľné veci), ktoré automatizujú sklad (skladá sa: hlavné zariadenie, terminály s čítačkou kariet, skenery...- t. j. hnuteľný majetok) a dodávka súvisiaceho riadiaceho systému (je to vlastne program na automatické riadenie skladu). Hardvér (hnuteľné veci) s programom tvoria jeden celok. Hardvér by nefungoval bez programu. Montáž zariadení a uvedenie do prevádzky je tiež vymedzený z zmluve v minimálnej sume. Cena hardvéru a softvéru v zmluve je zadaná spoločne. Dodávateľom je Maďarská Kft. A (platiteľ v HU), odberateľom je slovenská firma B (platiteľ v SK § 4). Montáž tovaru sa fyzicky vykoná na území SR a zabezpečuje ju Maďarská spoločnosť prostredníctvom vlastných zamestnancov. Zariadenia (hnuteľné veci) budú majetkom odberateľa. Na program bude platiť potom odberateľ licenčné poplatky. V tomto prípade podľa nás z hľadiska zákona o DPH ide o tovar s montážou podľa § 13 ods. 1 písm. b). Maďarská firma A nie je povinná registrovať sa pre DPH v tuzemsku podľa § 5, a dodávku tovaru s jeho montážou vykonanú na území SR fakturuje v cene bez DPH s uvedením slovnej informácie „prenesenie daňovej povinnosti pre firmu B podľa § 69 ods. 2. Maďarská firma A, aj keby sa registrovala podľa § 5, nemôže fakturovať túto dodávku so slovenskou daňou, lebo jej nevzniká daňová povinnosť podľa § 69 ods. 1. Sú hore uvedené úvahy správne?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár