Kúpa bytu platiteľom DPH od fyzickej osoby a jeho následný predaj

ID3980 | | Ing. Marián Drozd | Vytvoriť záložku späť

Chcem sa informovať ohľadom kúpy bytu slovenskou právnickou osobou, platiteľom DPH, od fyzickej osoby - slovenský občan, byt nachádzajúci sa na Slovensku a jeho následný predaj fyzickej osobe, prípadne právnickej osobe. Aký je správny postup z pohľadu zdaňovania dani z príjmov, účtovania a DPH? Z pohľadu účtovania ide o kúpu nehnuteľnosti na predaj, teda účet 133 - Nehnuteľnosť na predaj, takže 133AE/325AE alebo 379AE, úhrada 379AE/221AE, následný predaj 311AE (343AE)/607AE a 507AE/133AE. Je to správne? Z pohľadu dane z príjmov v prípade predaja nehnuteľnosti za nižšiu cenu ako bola obstarávacia cena uznáva za daňový náklad, alebo je to pripočítateľná položka k základu dane? Z pohľadu DPH môže predaj bytu oslobodiť od DPH? Musí nahlásiť používanie koeficientu na DÚ? Prostredníctvom koeficientu sa bude uplatňovať na vstupe iba služby, ktoré súvisia s obstaraním oslobodených plnení a neoslobodených plnení, napríklad tel. hovory, spracovanie účtovníctva a pod.? Nebude sa uplatňovať DPH na vstupe na dodávku tovarov a služieb, ktoré súvisia s obstaraním bytu? A plný odpočet bude na iné činnosti, ktoré nesúvisia s oslobodenými plneniami. Je to tak správne? Na čo prihliadať, aby nedošlo k nejakej chybe? 


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár