Kontrola správnosti účtovania

ID1910 | | Ing. Anna Ľalíková | Vytvoriť záložku späť

Som začínajúcou účtovníčkou v obce a chcela by som sa spýtať, že akým spôsobom si viem počas roka skontrolovať, či som všetko správne zaúčtovala, resp., čo by som si mala kontrolovať. Moja predchodkyňa si robila kontrolu nasledujúcim spôsobom: Začiatočný stav + rozpočtové príjmy (plnenie) - rozpočtové výdavky (plnenie) - prostriedky zaslané škole = konečný stav, a to porovnávala s účtom 221 - účet 221 sociálny fond + účet 211 - účet 699 ..pričom po odpočítaní oboch výsledných súm jej vyšla nula. Mne pri takejto kontrole vychádzajú rozdiely. Nie som si ani istá, z akého začiatočného stavu mám vychádzať. Čo sa do začiatočného stavu započítava? V decembri daného roku rozúčtovávame matriku do rozúčtovania miezd, avšak vyplatená je až v janurári. Čo sa týka účtovania, všetko čo súvisí s rozpočtom mám zaúčtované na rozpočtových účtoch, zaúčtovanie v denníkoch bankových účtov a pokladníc mi súhlasí s reálnym stavom na BÚ a pokladnici, rozúčtovanie miezd mi taktiež súhlasí s výpočtami mzdovej účtovníčky. Nakoľko účtovníctvo obce robím samostatne iba pár mesiacov mám problém nájsť všetky súvislosti, aby som si dokázala preveriť, či všetko robím správne. Účtujem v programe KEO.


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár