Jediný spoločník (fyzická osoba), ktorý je zároveň aj konateľom, poskytol s. r. o. pôžičku

ID2912 | | Ing. Anton Kolembus | Vytvoriť záložku späť

Jediný spoločník (fyzická osoba), ktorý je zároveň aj konateľom, poskytol s. r. o. pôžičku (účet 365) s úrokom 1 % p. a. Podľa nás od 1. 1. 2017 je už potrebné aj k tejto transakcii vypracovať transferovú dokumentáciu, lebo kontrolovanou transakciou je právny vzťah alebo iný obdobný vzťah, pričom aspoň jedna z osôb je daňovník s príjmami podľa § 6 ZDP alebo právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem.

1., Je uvedená úvaha správna, takže má s. r. o. vypracovať transferovú dokumentáciu? Princíp nezávislého vzťahu má zohľadňovať porovnateľné vzťahy (komodita, predmet obchodu) za porovnateľných podmienok (zmluvné podmienky, okolnosti obchodu). Pri overovaní porovnateľnosti podmienok sa porovnávajú najmä vlastnosti majetku alebo služby, ktorá je predmetom obchodného alebo finančného vzťahu, zmluvné podmienky obchodného alebo finančného vzťahu, ekonomické prostredie trhu, v ktorom sa uskutočňuje obchodný alebo finančný vzťah a obchodná stratégia obchodného alebo finančného vzťahu. V tomto prípade fyzická osoba poskytuje pôžičku firme. Musíme porovnať ako by sa chovali nezávislé fyzické osoby, ktoré by poskytovali svoje peniaze bankám, alebo iným firmám. Predmetná pôžička takto napĺňa znaky terminovaného vkladu. Z uvedeného dôvodu sme sa rozhodli na účely transferového oceňovania zvoliť si metódu nezávislej trhovej ceny. K dátumu uzatvorenia zmluvy o pôžičke medzi závislými osobami poskytovali banky terminované vklady s kreditným úrokom v rozpätí od 1 % p. a. do 2 % p. a, ktoré sú v súlade s našim úrokom 1 % p. a.

2., Je uvedený postup akceptovateľný? Podľa nás musíme porovnať, ako by sa chovali nezávislé fyzické osoby, ktoré by poskytovali svoje peniaze bankám, alebo iným firmám a nie ako by sa chovali banky, ktoré by poskytovali peniaze našej firme, lebo v tomto prípade ide o fyzickú osobu.


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár