Funkcia dôverníka v bytovom dome

ID3392 | | Ing. Marián Drozd | Vytvoriť záložku späť

Fyzická osoba popri riadnom zamestnaní začala vykonávať aj funkciu dôverníka v bytovom dome. Robí to na základe zmluvy, ktorú podpísal s vlastníkmi bytov. Podľa samotného správcu bytov ide o príkaznú zmluvu, príjem z ktorej podľa nich nie je predmetom dane z príjmov. Na základe ich odporúčania takýto príjem v meste nikto nezdaňuje. Na druhej strane niektorí daňoví poradcovia tvrdia, že ide o príjem zo závislej činnosti, aj keď samotní vlastníci bytov nie sú v postavení zamestnávateľa. Iný zase tvrdia, že ide o ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov. Nikto v tom nemá jasno. Aké je Vaše stanovisko? Je tento príjem predmetom dane a odvodov? Ak áno, do ktorého riadku DPFO patrí?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár