DPFO B športovec

ID4093 | | Ing. Dana Slivková, PhD. | Vytvoriť záložku späť

Belgický športovec sa zúčastnil na pretekoch na Slovensku v priebehu 5 dní. Ide o daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, a z tohto dôvodu by uvedený príjem mal byť zdanení na Slovensku aj podľa Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia uzavretej medzi Belgickou a Slovenskou republikou, aj podľa § 16 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov. Príjem by mal byť zdanený zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov, ale daň nebola zrazená pri jeho vyplatení. Daňovník plánuje podať daňové priznanie k dani z príjmov FO typu B, v ktorom by priznal uvedený príjem. Zo základu dane by odpočítal paušálne výdavky (60 %). Daňovník však nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 7, pretože jeho príjem dosiahnutý na Slovensku tvorí menej ako 90 % zo všetkých príjmov daňovníka. Po podaní daňového priznania by sme požiadali daňový úrad o vydanie potvrdenia o zaplatení dane za účelom, aby daňovník mohol započítať daň zaplatenú na Slovensku v štáte rezidencie. Je horeuvedený postup správny?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár