Dotácia na nezaradený majetok s opravnou položkou

ID3592 | | Terézia Urbanová | Vytvoriť záložku späť

Obec má na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku nezaradený majetok vo výške 100 000,- €. K uvedenému majetku obec vytvorila 50 % opravnú položku. V minulosti obec na uvedený majetok získala dotáciu vo výške 60 000,- €, pričom v súlade s § 77 ods. 4 obec účtovala aj o zúčtovaní dotácie zápisom 384/694. V nasledujúcom roku však pominuli dôvody vytvorenia opravenej položky a majetok bol zaradený do používania v pôvodnej vstupnej cene a opravná položka k obstaranému majetku bola zrušená zápisom 094/658. Akým spôsobom sa v tomto roku zaradenia účtovať o pôvodnej zúčtovanom kapitálovom transfere?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár