Dodanie a montáž hnuteľných vecí na Slovensku a DPH

ID4451 | | Ing. Anton Kolembus | Vytvoriť záložku späť

Maďarská Kft. A (platiteľ v HU) dodáva tovar s inštaláciou a montážou [§ 13 ods. 1 písm. b)] slovenskej firme B (platiteľ v SK § 4). Montáž tovaru sa fyzicky vykoná na území SR a zabezpečuje ju Maďarská spoločnosť prostredníctvom subdodávateľa C (slovenská firma platiteľ v SK § 4) a prostredníctvom subdodávateľa D (belgická firma platiteľ v Belgicku). Ide o hnuteľné veci a ich montáž (takže nebudú súčasťou nehnuteľnosti), presnejšie o automatizovaný skladový systém hotových výrobkov, ktorá obsahuje dodávku a montáž regálového systému, dodávku a montáž automatického nakladača do regálového systému, dodávku a montáž chladiacej techniky do skladového priestoru. Chladiacu techniku dodáva a montuje slovenská firma C. Belgická firma D zas dodáva a montuje ten automatizovaný regálový systém. Takže subdodávatelia dodávajú aj tovar, aj montáž. Ani firma A, ani firma D nie je registrovaná v SK podľa § 5 zákona o DPH. Tiež ani firma A, ani firma D nemajú stálu prevádzkareň v SK podľa zákona o DPH (t. j. nebudú v tuzemsku registrovaní na § 4). Maďarská firma A nie je povinná registrovať sa pre DPH v tuzemsku podľa § 5, a dodávku tovaru s jeho montážou vykonanú na území SR fakturuje v cene bez DPH s uvedením slovnej informácie „prenesenie daňovej povinnosti pre firmu B podľa § 69 ods. 2. Maďarská firma A, aj keby sa registrovala podľa § 5 nemôže fakturovať túto dodávku so slovenskou daňou, lebo nevzniká jej daňová povinnosť podľa § 69 ods. 1. Slovenská firma B musí fakturovať dodávku firme A podľa § 69 ods. 1 (lebo podľa § 69 ods. 2 nemôže) a následne firma A bude žiadať túto daň prostredníctvom refundácie. Belgická firma D sa musí registrovať na Slovensku podľa § 5 a fakturovať dodávku firme A podľa § 69 ods. 1 (lebo podľa § 69 ods. 2 nemôže) a následne firma A bude žiadať túto daň prostredníctvom refundácie. Sú uvedené úvahy správne?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár