Dobudovanie inžinierskych sietí po predaji pozemkov v jednoduchom účtovníctve

ID4059 | | Ing. Marián Drozd | Vytvoriť záložku späť

SZČO, platiteľ DPH, účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva, pred dokončením inžinierskych sietí predáva pozemky, kde do kúpnej ceny predávaných pozemkov zahrnul aj náklady na výstavbu inžinierskych sietí a v kúpnych zmluvách sa zaviazal, že po predaji zabezpečí ich dobudovanie v stanovenej lehote. Inžinierske stavby sa budú budovať po predaji, resp. priebežne s predajom pozemkov. Ako správne účtovať v jednoduchom účtovníctve náklady na vybudovanie inžinierskych sietí z hľadiska dane z príjmov? Niektoré z inžinierskych stavieb sa budú po vybudovaní prevádzať na oprávnené osoby podľa osobitných predpisov (Zákon o energetike, Zákon o verejných vodovodoch a kanalizáciách, Zákon o pozemných komunikáciách), buď 1. bezodplatne, alebo 2. "symbolicky" za 1 euro. Aký má dopad alternatíva 1. alebo alternatíva 2. pre podnikateľa FO z hľadiska zákona o dani z príjmov a zákona o dani z pridanej hodnoty? Môže si SZČO uplatňovať DPH na vstupe z tovarov a služieb spojených s výstavbou týchto inžinierskych stavieb?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár