Danovnik s obmedzenou danovou povinnostou

ID3391 | | Ing. Silvia Jambrichová | Vytvoriť záložku späť

Máme zamestnanca s trvalým pobytom v ČR. Za rok 2016 mal príjmy zo závislej činnosti (žiadna živnosť) z ČR ako aj zo SR. Počet mesiacov v ČR-10 (január – október 2016), príjem brutto CZK 535 000. Počet mesiacov v SR-2 (november – december 2016), príjem brutto € 6 013, z ktorého uhradil zdravotné, sociálne odvody aj preddavky na DzP. Počas týchto dvoch mesiacov v SR si neuplatňoval u nás nezdaniteľnú časť a uhradil len preddavky na DzP. V Českej republike si podal daňové priznanie, kde si vysporiadal celosvetové príjmy a využil metódu vyňatia. V Slovenskej republike si nevykonal ani ročné zúčtovanie a ani nepodal daňové priznanie FO typ A.

Je tento zamestnanec povinný podať daňové priznanie za rok 2016? Má nárok aj na nezdaniteľnú časť? Pretože, ak by podal DP za rok 2016, kde by uviedol len príjmy zo SR, keďže je daňovníkom s obmedzenou daň. povinnosťou, a mohol by si uplatniť NCD, vznikol by mu preplatok. Avšak, podľa definície nároku na NCD, ak nedosiahol zo SR 90 % celosvetových príjmov, vraj mu nárok zaniká. Je to správne pochopené?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár