Daň zo závislej činnosti: Madarsko a Slovensko

ID3903 | | Ing. Dana Slivková, PhD. | Vytvoriť záložku späť

Maďarská Kft. vysiela svojich zamestnancov pracovať na územie Slovenskej republiky. Zamestnanci budú vykonávať stavebné práce na území SR. Zamestnanci disponujú potvrdením A1, preto všetky odvody (zdravotné a sociálne odvody) platia naďalej v Maďarsku. Obdobie vyslania presiahne 183 dní, tiež Maďarská firma tu má stavebnú stálu prevádzkareň z hľadiska zákona o dani z príjmov. Preto na základe Dohody o zamedzení dvojitého zdanenia (medzi Maďarskom a Slovenskou republikou) daň zo závislej činnosti musí platiť zamestnávateľ na Slovensku. Následne na konci roka v ročnom zúčtovaní alebo v DPFO sa vysporiada príjem zo závislej činnosti na daňové účely. Tiež zahraničná osoba je povinná stať sa platiteľom dane podľa § 48 ZDP. Otázkou je, že napr. v danom mesiaci vyslaní zamestnanci pracujú 15 dní na Slovensku a 15 dní v Maďarsku. Daň zo závislej činnosti sa má zdaniť- vypočítať takto pomerom? Takže 50 percent na Slovensku a 50 percent v Maďarsku? Alebo daň zo závislej činnosti sa nedá takto rozdeliť? (Zdravotné a Sociálne odvody napr. sa nemôžu takto deliť- platia sa iba v jednom členskom štáte).


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár