Čiastočné vyradenie majetku

ID3945 | | Ing. Marián Drozd | Vytvoriť záložku späť

Ako stanoviť zostatkovú cenu majetku, ktorý sa likviduje z dôvodu živelnej pohromy? Ide o budovu a vyraďuje sa len osvetlenie, ktoré sa muselo zakúpiť nové a iné. Pôjde o investíciu a pôvodné osvetlenie je potrebné vyradiť. Akou cenou vyradiť pôvodné osvetlenie, keď je súčasťou viacerých investícií na jednej inventárnej karte k budove? Pôjde o daňový náklad?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár