Automobil a DPH

ID4721 | | Ing. Marián Drozd | Vytvoriť záložku späť

Slovenská firma (platiteľ podľa § 4) nadobudne luxusné motorové vozidlo z Maďarska (HU firma je platiteľ v Maďarsku). Ide o nové vozidlo, ktoré bolo nakúpené za účelom ďalšieho predaja v budúcnosti v nezmenenom stave. Takže z účtovného aj daňového hľadiska ide o zásoby (konkrétne o tovar), automobil sa účtuje na účet 132- Tovar na sklade. (Takže nie do majetku firmy- účtovná skupina 0.) Vozidlo dostalo aj SK evč. Pri účtovaní na účet 132 nie je podstatné, že vozidlo dostalo SK evč. Podstatné je to, že bolo nakúpené za účelom ďalšieho predaja v budúcnosti, resp. že sa nepoužíva a neprenajíma sa ďalej, stojí vlastne fyzicky v garáži na Slovensku. Otázkou je, či z hľadiska zákona o DPH môže táto SK firma skladovať toto vozidlo aj na území Maďarska (tovar je fyzicky prepravený do iného členského štátu bez zmeny vlastníctva tovaru) bez toho aby toto premiestnenie vlastného tovaru uvádzal do daňového priznania (riadok 13 a 14 daňového priznania) a aj do súhrnného výkazu? [zákon o DPH v § 8 ods. 4 písm. a) až i) vylučuje z dodania tovaru za protihodnotu prípady premiestnenia tovaru z tuzemska do iného členského štátu, kedy platiteľ dane nevykazuje premiestnenie tovaru v daňovom priznaní a ani v súhrnnom výkaze, ale vo výnimkách ja nevidím skladovanie, len napr. opravy v písmene f)].


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár