Adaptačné vzdelávanie odborného zamestnanca

ID3026 | | JUDr. Simona Laktišová | Vytvoriť záložku späť

Zamestnali sme na polovičný úväzok školského špeciálneho pedagóga. Má ukončené VŠ druhého stupňa v odbore špeciálna pedagogika - pedagogický smer. Jej prax pozostáva - 1 rok učiteľka v špeciálnej škole a 2 roky ako školský špeciálny pedagóg. Adaptačné vzdelávanie absolvovala len ako pedagogický zamestnanec. Keďže má 2 roky praxe ako školský špeciálny pedagóg, chceli sme využiť výnimku a v zmysle § 27 ods. 4 písm. e) zákona č. 317/2009 Z. z. na základe rozhodnutia riaditeľa školy ju zaradiť ako samostantného odborného zamestnanca. Nespĺňa však osobitnú kvalifikačnú požiadavku 5 rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva. Predtým bola zaradená ako školský špeciálny pedagóg v 10. PT pracovnej triedy 2, aj keď nemala ukončené adaptačné vzdelávanie ako odborný zamestnanec a ani 5 rokov praxe v tejto oblasti. Máme inú možnosť ako ju zaradiť do 9. PT pracovnej triedy dva ako začínajúceho odborného zamestnanca so 6 % príplatkom a zaradiť ju do adaptačného vzdelávania? Alebo môžeme nejakým spôsobom využiť výnimku v zmysle § 27 ods. 4 písm. e)?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár