Ako používať portál

Portál Otázky & odpovede Online predstavuje databázu otázok a odborných odpovedí z problematiky daní, účtovníctva, miezd, pracovného, obchodného a občianskeho práva, verejnej správy a ďalších súvisiacich oblastí.

Portál Otázky & odpovede Online ponúka:

 • Kedykoľvek zadať otázku, na ktorú potrebujete vedieť odpoveď.
  • Využitie rozsiahlej databázy riešených otázok – ľahké a jednoduché vyhľadávanie konkrétnych a praktických odborných rád.
  • Odpovede sú prelinkované na súvisiace právne predpisy a aktualizujú sa vzhľadom na zmeny v legislatíve.
  • Každý mesiac pribúdajú nové otázky a odpovede na nich.

Ako vyhľadávať

Vyhľadávať v otázkach možno niekoľkými spôsobmi. Odpovede k vyhľadaným otázkam sú dostupné len platiacim používateľom portálu – pozri O portáli a Podmienky používania portálu.

RÝCHLE VYHĽADÁVANIE

Ak chcete rýchlo prehľadať otázky podľa hľadaného slova, napíšte toto slovo do políčka pre Vyhľadávanie a kliknite na „Vyhľadať“ alebo stlačte „Enter“. Výsledkom bude výpis otázok obsahujúcich hľadané slovo. Ak kliknete na ikonku „Zobraziť odpoveď“, získate text odpovede na danú otázku. Hľadaný pojem môžete taktiež obmedziť „Kľúčovým slovom“ alebo „Kategóriou“. Taktiež môžete vyhľadávať kombináciou uvedených možností.

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE

Ku každej otázke sú priradené vybrané kľúčové slová  a zároveň je každá otázka priradená do vybraných kategórií. Rozšírené vyhľadávanie vám navyše umožní zvoliť autora odpovede, špecifikovať časové rozmedzie otázky či výsledok vyhľadávania obmedziť až troma kľúčovými slovami naraz. Kliknutím na ikonku „Vyhľadať“ sa dostanete na výpis otázok zodpovedajúcich zadaným kritériám.

DETAIL OTÁZKY

Ak chcete zobraziť všetky náležitosti patriace k otázke, kliknite na názov otázky a dostanete sa na stránku detailu, kde navyše nájdete odkazy na súvisiace predpisy, ID otázky, dátum vypracovania odpovede, platnosť odpovede a autora.

Kľúčové pojmy

Spolu s odpoveďou na konkrétnu otázku sa v pravej lište zobrazia kľúčové pojmy.

Súvisiace predpisy

Kliknutím na súvisiace predpisy sa zobrazí znenie daného predpisu v súvisiacom časovom reze.

MOJE OTÁZKY

Registrovaný používateľ má možnosť zasielať do poradne svoje otázky. Ak chcete rýchlo nájsť vami zaslané otázky, prejdite na stránku Moje otázky, ktorá vám zoznam zaslaných otázok vypíše. (Pozn.: Novo zaslaná otázka sa na stránke Moje otázky nezobrazí ihneď po odoslaní, ale až po určitom časovom oneskorení.)

Naľavo sa nachádza užívateľské menu „Prehľad mojich otázok“:

 • Nové otázky
 • Otázky vrátené na doplnenie
 • Prijaté otázky
 • Zodpovedané otázky
  • Aktualizované odpovede
  • Archív otázok
 • Zamietnuté otázky
 • Všetky otázky

O každej zmene (napr. prijatí otázky, resp. uložení odpovede na ňu) používateľ obdrží notifikačný mail.

Pridať otázku

Kliknutím na ikonu „Pridať otázku“ sa používateľovi otvorí okno, kde môže zadať svoju otázku.

Vytvoriť záložku

Používateľ má možnosť vytvoriť si záložku pri otázke, ktorá ho zaujala, resp. sa k nej chce v budúcnosti vrátiť. Ich zoznam nájde v tejto časti.

MÔJ PROFIL

Umožňuje používateľovi napr. meniť heslo, pozrieť si svoje licencie, aktivovať licenčný kľuč a aktivovať priradenie ku spoločnosti.